IMTEC Undersøkelse Array

Egenvurdering av læringsutbytte styrerutd. 2 sem. kull 5

Veiledning

DEL 1: EGENVURDERING KNYTTET TIL LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER


Emneplanen inneholder ulike læringsutbyttebeskrivelser, inndelt i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Vi ber deg her om å vurdere ditt læringsutbytte knyttet opp mot disse. Sett en ring rundt et tall på skalaen der 1 viser til lav og 6 til høy grad av læringsutbytte.