IMTEC Undersøkelse Array

Profesjonelt samarbeid

Veiledning

Alle spørsmål som skal besvares på en skala, har disse ytterpunktene:


Vi ber deg som har deltatt på seminaret "Profesjonelt samarbeid" om å bruke noen minutter på denne evalueringen, slik at vi kan gjøre konferansen enda bedre neste år. Din identitet er skjult, og din tilbakemelding er helt anonym.


Alle spørsmål som skal besvares på en skala, har disse ytterpunktene:
Velg hvilken by du har deltatt i.


Neste del blir du bedt om å besvare spørsmål om selve gjennomføringen av konferansen.


Til slutt får du anledning til å beskrive med dine egne ord hvordan du har opplevd konferansen; du kan gi oss tilbakemelding på ting du hadde ønsket annerledes, og dersom du har noen tanker om hvordan framtidige konferanser kan gjøres enda bedre, kan du skrive litt om det til slutt.TAKK FOR AT DU TAR DEG TID TIL Å BESVARE EVALUERINGEN - DEN ER VERDIFULL FOR OSS!